O nás

Představení a cíle spolku

Spolek amatérských sportovců Mydlovary z.s. (dále jen SAS Mydlovary či spolek) vznikl v listopadu 2019 a zaregistrován byl u Krajského soudu v Č. Budějovicích v prosinci 2019. 

Obecně je jeho stanovami dáno a cílem je:

  1. obecně veřejná prospěšnost spočívající v provozování sportu a všeho, co se sportem souvisí, v zapojování občanů a dětí do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, v reprezentování obce při případných soutěžích a tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky.
  2. provozování, udržování a případné budování sportovišť a sportovních zařízení obce.
  3. vedení svých členů a ostatních zájemců o sport k dodržování základních sportovních, etických a mravních pravidel.
  4. případné vzdělávání svých členů v oblasti sportu, jejich školení, organizace zájezdů za účelem jak aktivního, tak pasivního sportu.

Konkrétní cíle a program má velice ambiciózní:

  • V roce 2020 uspořádá tradiční turnaj v nohejbalu, jehož se už po sedm let zúčastňují sportovci z bližších i vzdálenějších okolních vesnic a vždy v počtu cca 30 soutěžících a 50 diváků.
  • Pro zájemce z okolních vesnic v podobném počtu se chystá uspořádat turnaj v ping – pongu.
  • Velice důležité a prioritní je snaha přivést ke sportu co nejvíce dětí, proto se v letošním roce uskuteční Cyklovýlet rodičů s dětmi po naučné stezce okolo Hluboké nad Vltavou s návštěvou Sportcentra, autobusový zájezd do nového trampolínového centra v Čestlicích u Prahy či Branný závod dětí okolo Mydlovar.
  • Atraktivní pro děti i jejich rodiče je chystaná miniškola tenisu nebo cvičení s dětmi v Dětském klubu.
  • V případě zájmu jsme připraveni uskutečnit i Vesnický tábor pro školní děti jako týdenní program v době jejich prázdnin, abychom pomohli rodičům s jejich zabavením.

Další aktivity budou postupně přibývat podle zájmu mydlovarských občanů, ale také – a to především – podle finanční situace spolku.